Nina Utriainen (sit.) 118,
osastonhoitaja, Jakokoski