Leena Nyyssönen 108, luokanopettaja, erityisopettaja, Lehmo