Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalilain mukaisista tehtävistä, ja siihen kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä.

SDP:llä on keskusvaalilautakunnan puheenjohtajuus:

Sari Pottonen

puheenjohtaja

p. 050 595 3848

sari.pottonen@luottamus.kontiolahti.fi

Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä.

Lautakunta toimii sekä kuntavaaleissa että valtiollisissa vaaleissa.